От други пластмаси / Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи).

Deutsch 16 English 1 Magyar 1 Polski 1 Română 4 Slovenščina 1

  • - - - 3917290011 10: От продукти на присъединителна полимеризация
  • - - - - 3917290011 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3917290019 80: Други
  • - - - 3917290091 10: Други
  • - - - - 3917290091 80: С принадлежности за закрепване, предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 3917290099 80: Други