Други / Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516.

Deutsch 23 Ελληνικά 2 English 3 Español 2 Français 1 Hrvatski 1 Magyar 1 Italiano 3 Nederlands 3 Polski 8 Svenska 3

  • - - - - 1517909910 80: Рафинирано растително масло, съдържащо тегловно 25 % или повече, но не повече от 50 % арахидонова киселина или 12 % или повече, но не повече от 65 % докозахексаенова киселина и стандартизирано със слънчогледово масло с високо съдържание на олеинова киселина (HOSO - High oleic sunflower oil)
  • - - - - 1517909990 80 (0/5) : Други

Съгласно данните предоставени от Молителя,…

Съгласно данните предоставени от Молителя, стоката представлява втвърдена мазнина (от вида, наричан „shortening”), получена от рафинирано, избелено и дезодорирано палмово масло и неговите фракции (палмов олеин и палмов стеарин).

Продуктът е преминал обработка за текстуриране и не е химически модифициран. Предназначена е за хранително-вкусовата промишленост и е представен в кашони от 15 кг. и 20 кг.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ТЕКСТУРИРАН ПАЛМОВО МАСЛО ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ РАФИНИРАН, ПРЕЧИСТЕН

Съгласно данните предоставени от Молителя,…

Съгласно данните предоставени от Молителя, стоката представлява втвърдена мазнина (от вида, наричан „shortening”), получена чрез смесване на рафинирани, избелени и дезодорирани на палмово масло и палмов стеарин.

Продуктът е подложен на кристализация и не е химически модифициран. Предназначен е за хранително-вкусовата промишленост и е представен в кашони от 20 кг.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАЛМОВО МАСЛО ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ РАФИНИРАН, ПРЕЧИСТЕН

Съгласно данните предоставени от Молителя,…

Съгласно данните предоставени от Молителя, стоката представлява втвърдена мазнина (от вида, наричан „shortening”), получена от рафинирани, избелени и дезодорирани палмово масло и палмов стеарин.

Продуктът е преминал през обработка за пластифициране (промяна в текстурата) и не е химически модифициран.

Предназначена е за хранително-вкусовата промишленост и е представен в кашони от 15 кг. и 20 кг.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАЛМОВО МАСЛО ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ РАФИНИРАН, ПРЕЧИСТЕН

Съгласно данните предоставени от Молителя,…

Съгласно данните предоставени от Молителя, стоката представлява втвърдена мазнина (от вида, наричан „shortening”), получена от рафинирани, избелени и дезодорирани палмово масло и палмов стеарин.

Продуктът е преминал през обработка за пластифициране (промяна в текстурата) и не е химически модифициран.

Предназначен е за хранително-вкусовата промишленост и е представен в кашони от 15 кг. и 20 кг.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАЛМОВО МАСЛО ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ РАФИНИРАН, ПРЕЧИСТЕН