Друг / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - - - 2009491910 80: Под формата на прах
  • - - - - - 2009491990 80: Друг