Други / Семена, плодове и спори, за посев.

  • - - - 1209991000 80: Горски семена
  • - - - 1209999100 10: Други
  • - - - - 1209999100 80: Семена от растения, използвани главно за техните цветове, различни от упоменатите в подпозиция 1209 30
  • - - - - 1209999900 80 (2/0) : Други