Други / Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати).

Deutsch 1 Hrvatski 1 Polski 1

  • - - - - 2833298020 80: Манганов сулфат монохидрат (CAS RN 10034-96-5)
  • - - - - 2833298030 80: Циркониев сулфат (CAS RN 14644-61-2)
  • - - - - 2833298040 80: Цезиев сулфат (CAS RN 10294-54-9) в твърда форма или като воден разтвор, съдържащ тегловно повече от 48 %, но не повече от 52 % цезиев сулфат
  • - - - - 2833298080 80: Други