Други / Тъкани от ровинг / Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

Čeština 3 Deutsch 3 Ελληνικά 1 Español 3 Hrvatski 9 Magyar 2 Polski 1 Slovenčina 2

Изделие от стъклени влакна, тъкан от стъклен…

мрежи; за строителствотомрежи; за строителството

Изделие от стъклени влакна, тъкан от стъклен ровинг – гъвкава бяла мрежа, представена под формата на навита на руло лента с широчина 48 мм, големина на отворите 3 х 3 мм и маса на единица площ 68 г/м2.

Преждата по основата и вътъка образува сплитка „гаце”. Изделието е импрегнирано с полимерен материал, различен от епоксидна и имидна смола.

Върху едната страна на лентата е нанесено лепило, спомагащо за фиксирането й върху плоскости.

Ролката може да е с дължина 15 м, 20 м, 40 м, 45 м, 80 м или 90 м. Стоката е резлична от „препрег на листове или рулони, със съдържание на полиимидна смола”.

Същата се използва при монтаж на гипсокартонени плоскости.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МРЕЖИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО