Други / В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l.

Español 1

  • - - - - - - - - 2204218210 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
  • - - - - - - - - 2204218290 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol