Други / Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарина и неговите соли) или с иминна функционална група.

Deutsch 1

  • - - - - 2925199510 80: N-Фенилмалеимид (CAS RN 941-69-5)
  • - - - - 2925199520 80: 4,5,6,7-Тетрахидроизоиндол-1,3-дион (CAS RN 4720-86-9)
  • - - - - 2925199530 80: N,N'-(m-Фенилен)дималеимид (CAS RN 3006-93-7)
  • - - - - 2925199590 80: Други