Други / Изотопи, различни от посочените в № 2844; техните неорганични или органични съединения с определен или неопределен химичен състав.

  • - - - 2845909010 80: Хелий-3 (CAS RN 14762-55-1)
  • - - - 2845909020 80: Вода, обогатена до 95 % или повече тегловно с кислород-18 (CAS RN 14314-42-2)
  • - - - 2845909030 80: ($1$3C)Въглероден моноксид (CAS RN 1641-69-6)
  • - - - 2845909040 80: Железен борид, обогатен повече от 95 % тегловно с бор-10 (CAS RN 200513-39-9)
  • - - - 2845909090 80: Други