Други / Съединения с други азотни функционални групи.

Deutsch 1

  • - - 2929900010 80: Натриев цикламат
  • - - 2929900020 80: Диетиламин-триетоксисилан (CAS RN 35077-00-0)
  • - - 2929900030 80: Нитрогуанидин (CAS RN 556-88-7)
  • - - 2929900090 80: Други