Хоризонтални фризери с вместимост, непревишаваща 800 литра.

  • - - 8418302000 80 (4/0) : С вместимост, непревишаваща 400 литра
  • - - 8418308000 80 (4/0) : С вместимост, превишаваща 400 литра, но непревишаваща 800 литра