Други / Текстилни продукти и артикули за техническо приложение, посочени в забележка 7 на настоящата глава.

Čeština 4 Deutsch 20 Suomi 1 Français 1 Magyar 1 Nederlands 1 Polski 4

  • - - - - 5911909930 80: Части за апарати за пречистване или филтриране на вода чрез обратна осмоза, съставени основно от пластмасови мембрани, вътрешно подсилени с тъкани или нетъкани текстилни материали, които са намотани около перфорирана тръба, поставена в пластмасов цилиндър, чиято дебелина на стената не превишава 4 mm, който може да бъде вместен в цилиндър с дебелина на стената 5 mm или повече
  • - - - - 5911909940 80: Кърпи за полиране от многослоен нетъкан полиестер, импрегнирани с полиуретан
  • - - - - 5911909990 80: Други