Други / Телове от алуминий / АЛУМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ АЛУМИНИЙ.

Čeština 1 English 2

  • - - - 7605290010 80: Телове от алуминиеви сплави, с тегловно  съдържание на: - 0,10 % или повече, но не повече от 5 % мед, и - 0,2 % или повече, но не повече от 6 % магнезий, и - 0,10 % или повече, но не повече от 7 % цинк, и - не повече от 1 % манган в съответствие със спецификациите за материали AMS QQ-A-430, от вид, използван в авиационната промишленост (наред с другото съответстващи на нормите NADCAP и AS9100),получени чрез валцуване
  • - - - 7605290090 80: Други