Други / Моноамини и полиамини на цикланите, циклените или циклотерпените и техните производни; соли на тези продукти.

  • - - - 2921309930 80: 1,3-Циклохександиметанамин (CAS RN 2579-20-6)
  • - - - 2921309940 80: Циклопропиламин (CAS RN 765-30-0)
  • - - - 2921309990 80: Други