Едностъпални / Други центробежни помпи.

  • - - - - - - 8413708110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - - 8413708190 80: Други