Картофи / Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006.

  • - - 2004101000 80: Само термично обработени
  • - - 2004109100 10: Други
  • - - - 2004109100 80: Под формата на брашно, грис или люспи
  • - - - 2004109900 80: Други