Други / Части / Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели.

  • - - - - 8504909910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8504909920 80: Тиристор SGCT (симетричен тиристор с комутация от управляващия електрод) с интегрирано управление на управляващия електрод: -|като захранваща електронна схема,монтирана върху печатна платка, снабдена с тиристор SGCT и електрически и електронни елементи, -|способен да се запушва при право и обратно напрежение 6|500|V, от вид, използван в статични преобразуватели за средно напрежение(токоизправители иинвертори)
  • - - - - 8504909990 80: Други