Други / Тон, скокливи риби и паламуд (Sarda spp.).

  • - - - - - - - 1604144810 80: Червен тон (Thunnus thynnus)
  • - - - - - - - 1604144820 80: Атлантически тон от вида Thunnus obesus
  • - - - - - - - 1604144830 80: бял тон (Thunnus alalunga)
  • - - - - - - - 1604144890 80: Други