Други трикотажни платове / ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 6006100000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - 6006210000 10: От памук
 • - - 6006210000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 6006220000 80: Обагрени
 • - - 6006230000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 6006240000 80: Печатани
 • - 6006310000 10: От синтетични влакна
 • - - 6006310000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 6006320000 80: Обагрени
 • - - 6006330000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 6006340000 80: Печатани
 • - 6006410000 10 (0/1) : От изкуствени влакна
 • - - 6006410000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 6006420000 80: Обагрени
 • - - 6006430000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 6006440000 80: Печатани
 • - 6006900000 80: Други