Други / Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана.

Deutsch 2

  • - - - 7304591000 80 (2/0) : Необработени, прави и с еднаква дебелина на стените, предназначени изключително за производството на тръби с друг профил и с друга дебелина на стените
  • - - - 7304593200 10: Други, прави и с еднаква дебелина на стените, от легирана стомана, съдържаща тегловно от 0,9% до 1,15% включително въглерод и от 0,5% до 2% включително хром и, евентуално, 0,5% или по-малко молибден, с дължина
  • - - - - 7304593200 80: Непревишаваща 0,5 m
  • - - - - 7304593800 80: Превишаваща 0,5 m
  • - - - 7304599200 10: Други
  • - - - - 7304599200 80 (2/0) : С външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm
  • - - - - 7304599300 80 (2/0) : С външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm
  • - - - - 7304599900 80: С външен диаметър, превишаващ 406,4 mm