Други / Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана.

  • - - - 7306191000 80: Надлъжно заварени
  • - - - 7306199000 80: Спираловидно заварени