Други / Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно 85% или повече синтетични щапелни влакна.

Deutsch 1

  • - - - 5512991000 80: Печатани
  • - - - 5512999000 80: Други