Други тъкани / Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, непревишаващо 200 g/m$2.

  • - - - 5210390010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - 5210390090 80: Други