Други тъкани / Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m$2.

  • - - - 5514191000 80: От полиестерни щапелни влакна
  • - - - 5514199000 80: Други