Други / Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на фенолните алкохоли.

English 3

  • - - - 2908990030 80: 4-Нитрофенол (CAS RN 100-02-7)
  • - - - 2908990040 80: 4,5-Дихидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина (CAS RN 148-25-4)
  • - - - 2908990090 80: Други