Други / Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

Deutsch 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303190010 80: От рода Coregone
  • - - - 0303190090 80: Други