Други / Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 2 Dansk 2 Deutsch 123 Ελληνικά 1 English 50 Español 4 Suomi 9 Français 60 Magyar 1 Italiano 5 Nederlands 15 Polski 15 Slovenčina 7 Slovenščina 1 Svenska 5

Продуктът представлява малки промокаеми хартиени…

Продуктът представлява малки промокаеми хартиени пликчета (сашета), съдържащи силициев диоксид - силикагел, под формата на малки прозрачни, бели частици (гранули) с неправилна форма.

Промокаемите пликчета със силикагел са обозначени с надпис „изсушител“ и се използват като изсушител на опаковки (напр. опазване и съхранение на лекарства и др.).

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД ЗА ИЗСУШАВАНЕ АБСОРБЕНТ КАТО ГРАНУЛИ В ТОРБИЧКИ