Други / Полупроводникови фоточувствителни елементи, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди (LED).

Čeština 31 Dansk 4 Deutsch 361 Ελληνικά 1 English 53 Español 37 Suomi 5 Français 53 Magyar 8 Italiano 3 Latviešu 1 Nederlands 26 Polski 33 Português 2 Slovenčina 4 Slovenščina 6 Svenska 2

 • - - - 8541409010 80 (0/28) : Зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електроенергия или за зареждане на батерии; тънкослойни фотоволтаични продукти; фотоволтаични продукти от кристален силиций, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, в които електрическите изделия имат функция, различна от генериране на електроенергия, и когато тези електрически изделия консумират електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций ; модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост.напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността
 • - - - 8541409041 10: Други
 • - - - - 8541409041 20: Фотоволтаични модули или панели от кристален силиций
 • - - - - - 8541409041 30: Монокристални силициеви фотоволтаични модули или панели
 • - - - - - - 8541409041 80: Изпратени от Китайската народна република, освен ако продуктите са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 • - - - - - - 8541409042 80: Изпратен от Малайзия
 • - - - - - - 8541409043 80: Изпратени от Тайван
 • - - - - - - 8541409049 80: Други
 • - - - - - 8541409051 10: Многокристални (наричани също така поликристални) силициеви фотоволтаични модули или панели
 • - - - - - - 8541409051 80: Изпратени от Китайската народна република, освен ако продуктите са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 • - - - - - - 8541409052 80: Изпратен от Малайзия
 • - - - - - - 8541409053 80: Изпратени от Тайван
 • - - - - - - 8541409059 80: Други
 • - - - - 8541409061 10: Елементи от вида, използван във фотоволтаични модули или панели от кристален силиций, с дебелина на елементите, непревишаваща 400 μm
 • - - - - - 8541409061 20: Монокристални елементи
 • - - - - - - 8541409061 80: Изпратени от Китайската народна република, освен ако продуктите са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 • - - - - - - 8541409062 80: Изпратен от Малайзия
 • - - - - - - 8541409063 80: Изпратени от Тайван
 • - - - - - - 8541409069 80: Други
 • - - - - - 8541409071 20: Многокристални (наричани също така поликристални) елементи
 • - - - - - - 8541409071 80: Изпратени от Китайската народна република, освен ако продуктите са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 • - - - - - - 8541409072 80: Изпратен от Малайзия
 • - - - - - - 8541409073 80: Изпратени от Тайван
 • - - - - - - 8541409079 80: Други
 • - - - - 8541409090 80: Други

Фотоволтаични модули, състоящи се от 54 бр.…

Фотоволтаични модули, състоящи се от 54 бр. фотоволтаични клетки, подредени в 9 реда по 6 клетки, монтирани в алуминиева рамка.

Представляват елементи за изграждане на фотоволтаични електрически централи, предназначени за производството на електрическа енергия посредством преобразуване на слънчевата енергия в електрически ток.

На гърба на модулите е монтирана разпределителна кутия за свързване, съдържаща 3бр. обратни диоди („bypass diodes“) за предпазване от загуби при засенчване и 2бр. конектори.

Модулите не съдържат блокиращи диоди и не позволяват доставяне на ел. енергия за непосредствена консумация.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ДИОДИ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Фотоволтаични модули, състоящи се от 54 бр.…

Фотоволтаични модули, състоящи се от 54 бр. последователно свързани фотоволтаични клетки от моно-кристален силиций, подредени в 9 реда по 6 клетки, монтирани в алуминиева рамка.

Представляват елементи за изграждане на фотоволтаични електрически централи, предназначени за производството на електрическа енергия посредством преобразуване на слънчевата енергия в електрически ток.

На гърба на модулите е монтирана разпределителна кутия за свързване, съдържаща 3бр. обратни диоди („bypass diodes“) и 2бр. конектори.

Модулите не съдържат блокиращи диоди и не позволяват доставяне на ел. енергия за непосредствена консумация.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ДИОДИ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр.…

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр. монокристални фотоволтаични клетки, подредени в 10 реда по 6 клетки, монтирани в алуминиева рамка.

Представляват елементи за изграждане на фотоволтаични електрически централи, предназначени за производството на електрическа енергия посредством преобразуване на слънчевата енергия в електрически ток.

На гърба на модулите е монтирана така наречената junction box (кутия за свързване), съдържаща кабели за свързване, както и три броя обратни диоди („bypass diodes“).

Модулите не съдържат блокиращи диоди и не позволяват доставяне на електрическа енергия за непосредствена консумация.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ СВЕТЛОЧУСТВИТЕЛЕН ДИОДИ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр.…

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр. поликристални фотоволтаични клетки, разположени в 6 колони и монтирани в алуминиева рамка.

Представляват елементи за изграждане на фотоволтаични електрически централи, предназначени за производството на електрическа енергия посредством преобразуване на слънчевата енергия в електрически ток.

На гърба на модулите е монтирана така наречената junction box (кутия за свързване), съдържаща кабели за свързване, както и три броя обратни диоди („bypass diodes“), за предотвратяване нагряването на фороволтаичния модул.

Модулите не съдържат блокиращи диоди и не позволяват доставяне на електрическа енергия за непосредствена консумация.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ СВЕТЛОЧУСТВИТЕЛЕН ДИОДИ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ