Други / Аминоалкохолфеноли, фенолни аминокиселини и други аминосъединения с кислородни функционални групи.

Čeština 2 Dansk 3 Deutsch 12 English 20 Français 4 Nederlands 1 Polski 1 Slovenčina 4 Svenska 1

Самостоятелно представено органично съединение…

Самостоятелно представено органично съединение (бяло на цвят) с определен химичен състав, непредставено в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Субстанцията е предназначена за производството на фармацевтични продукти. Levodopa (леводопа) с CAS № 59-92-7.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Продуктът е самостоятелно представено органично…

Продуктът е самостоятелно представено органично съединение (бяло на цвят) с определен химичен състав, от групата на аминосъединенията с кислородни функционални групи.

Същият е субстанция за фармацевтичното производство. Не е представен в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ