Други / Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415.

Čeština 2 Deutsch 74 English 11 Español 3 Français 32 Latviešu 1 Nederlands 14 Polski 1 Svenska 2

Стоката представлява апарат за затопляне…

Стоката представлява апарат за затопляне и охлаждане на вода. Захранва се с вода чрез 19 литрова бутилка, която се поставя обърната върху специално предназначено за това място.

Водата се разпределя в два резервоара, съответно за топла и студена вода. Може да има опционално шкаф за съхранение на продукти, като последният може да има охлаждащи функции.

Загряването се осъществява чрез реотан, разположен в резервоара за топлата вода, а охлаждането се извършва чрез охладителна система, състояща се от компресор, кондензатор и изпарител.

Източването на водата става посредством два крана разположени на лицевия панел, свързани със съответните резервоари.

Номер на:
BGBG/2007/000036.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВОДА ЗА НАГРЯВАНЕ ОХЛАЖДАЩИ УСТРОЙСТВА

Стоката представлява апарат за затопляне…

Стоката представлява апарат за затопляне и охлаждане на вода. Захранва се с вода чрез 19 литрова бутилка, която се поставя обърната върху специално предназначено за това място.

Водата се разпределя в два резервоара, съответно за топла и студена вода. Загряването се осъществява чрез реотан, разположен в резервоара за топлата вода, а охлаждането се извършва чрез електронен охладител (peltier thermoelectric system).

Източването на водата става посредством два крана разположени на лицевия панел, свързани със съответните резервоари.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВОДА ЗА НАГРЯВАНЕ ОХЛАЖДАЩИ УСТРОЙСТВА

Стоката представлява настолен апарат за затопляне…

Стоката представлява настолен апарат за затопляне и охлаждане на вода. Захранва се с вода чрез 19 литрова бутилка, която се поставя обърната върху специално предназначено за това място.

Водата се разпределя в два резервоара, съответно за топла и студена вода. Загряването се осъществява чрез реотан, разположен в резервоара за топлата вода, а охлаждането се извършва чрез електронен охладител (peltier thermoelectric system).

Източването на водата става посредством два крана разположени на лицевия панел, свързани със съответните резервоари.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВОДА ЗА НАГРЯВАНЕ ОХЛАЖДАЩИ УСТРОЙСТВА