От други риби / Други приготвени храни и консерви от риби.

Deutsch 3 Français 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - - 1604209011 10: От херинги
 • - - - - - 1604209011 80: От видовете на обикновената скумрия Clupea harengus
 • - - - - - 1604209019 80: Други
 • - - - - 1604209020 80: Kонсервирана опушена американска треска
 • - - - - 1604209030 10: Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)
 • - - - - - 1604209030 80: В херметически затворени метални кутии
 • - - - - - 1604209035 80: Други
 • - - - - 1604209040 80: От скумрия от вида Scomber australasicus
 • - - - - 1604209050 80: Минога
 • - - - - 1604209060 80: Риба-меч (Xiphias gladius)
 • - - - - 1604209090 80: Други