Други / Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и техните части, от чугун, желязо или стомана; генератори и разпределители на горещ въздух (включително разпределителите, можещи също да функционират като разпределители на свеж или кондициониран въздух), с неелектрическо загряване, съдържащи вентилатор или въздуходувка с мотор, и техните части, от чугун, желязо или стомана.

Čeština 1 Deutsch 7 Polski 1 Slovenčina 6 Svenska 3

  • - - 7322900010 80: Генератори и разпределители на горещ въздух, с изключение на техните части, предназначени за гражданската авиация
  • - - 7322900090 80: Други