Други / Части / Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически загрети газове) или опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез магнитни импулси или чрез плазмена дъга; електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или от металокерамики.

Čeština 2 Français 1

  • - - - 8515908010 80: Волфрамови електроди за заваряване, включително волфрамови пръти за електроди за заваряване с тегловно съдържание на волфрам 94% или повече, произведени по метод различен от синтероване, нарязани или не на определени дължини
  • - - - 8515908030 80: Клавиатури от силикон или пластмаса, - със или без части от метал, пластмаса, епоксидна смола, усилена със стъклени влакна, или дърво, - напечатани или не, или с повърхностна обработка, - със или без електрически проводящи елементи, - със или без клавиатурно фолио, залепено върху клавиатурата - със или без защитно фолио - еднослойни или многослойни
  • - - - 8515908090 80: Други