Други / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 10 English 1 Hrvatski 5 Nederlands 2 Polski 9 Português 6 Slovenščina 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - - 2008994910 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - - 2008994930 80: Пюре от бойзенова ягода, без семена, без добавен алкохол, дори съдържащо добавена захар
  • - - - - - - 2008994960 80: смокини
  • - - - - - - 2008994970 80: Бланширани лозови листа от вида Karakishmish, в саламура съдържащатегловно: - повече от 6 % концентрация на сол, - 0,1 % или повече, но не повече от 1,4 % киселинност изразена, като лимонена киселина монохидрат, и - несъдържащ или съдържащ не повече от 2000 mg/kgнатриев бензоат, съгласно CODEXSTAN192-1995, предназначени за производството на лозови сaрми с ориз
  • - - - - - - 2008994980 80 (0/1) : Други