Други / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 9 English 1 Hrvatski 5 Nederlands 2 Polski 9 Português 6 Slovenščina 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - - 2008994910 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - - 2008994930 80: Пюре от бойзенова ягода, без семена, без добавен алкохол, дори съдържащо добавена захар
  • - - - - - - 2008994960 80: смокини
  • - - - - - - 2008994970 80: Бланширани лозови листа от вида Karakishmish, в саламура съдържащатегловно: - повече от 6 % концентрация на сол, - 0,1 % или повече, но не повече от 1,4 % киселинност изразена, като лимонена киселина монохидрат, и - несъдържащ или съдържащ не повече от 2000 mg/kgнатриев бензоат, съгласно CODEXSTAN192-1995, предназначени за производството на лозови сaрми с ориз
  • - - - - - - 2008994980 80 (0/1) : Други