5 kg или повече / Праскови, включително броньоните и нектарините.

  • - - - - - 2008709210 80: Половинки праскови (включително нектарините)
  • - - - - - 2008709230 80: Праскови, под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - 2008709290 80: Други