Други / Смеси / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 5 English 3 Suomi 3 Svenska 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - - - - 2008979811 80: съдържащи смокини
  • - - - - - - - - 2008979815 80: съдържащи лешници
  • - - - - - - - - 2008979819 80: съдържащи шамфъстък
  • - - - - - - - - 2008979820 80: Смеси, представени под формата на сокове, съдържащи най- малко два от следните плодове: праскова или круша или ананас
  • - - - - - - - - 2008979890 80: Други