Други инструменти за чертане, трасиране или смятане.

Deutsch 1

  • - - 9017200500 80: Плотери
  • - - 9017201000 80: Други инструменти за чертане
  • - - 9017203900 80: Инструменти за трасиране
  • - - 9017209000 80: Сметачни инструменти