Други / Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава.

Dansk 2 Deutsch 1 Français 2

  • - - - - 0813503920 80: Съдържащи бразилски орехи с черупки
  • - - - - 0813503960 80: съдържащи шамфъстък
  • - - - - 0813503970 80: съдържащи лешници
  • - - - - 0813503980 80: Други