Други / Метли и четки, дори представляващи части от машини, от апарати или от превозни средства, механични ръчни метли, различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули; тампони и валяци за боядисване; чистачки от каучук или от аналогични меки материали.

Čeština 1 Deutsch 11 Français 1

  • - - 9603901000 80: Ръчни механични метли, различни от тези с двигател
  • - - 9603909100 10 (0/8) : Други
  • - - - 9603909100 80: Четки и метли-четки за почистване на повърхности или за домакинството, включително четки за облекла или за обувки; четкарски изделия за ресане на животни
  • - - - 9603909900 80 (0/15) : Други