Китари / Други / Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин (например органи, китари, акордеони).

Deutsch 5 Français 1

Електрическа китара- музикален инструмент…

Електрическа китара- музикален инструмент от групата на струнните инструменти. Това е разновидност на китарата, чиито звук се чува само през озвучителна уредба.

Излъчваният от нея директно звук е без значение, защото чрез специални електромагнитни адаптери вибрацията на стоманените струни се преобразува в електрически сигнал.

Електрически сигнал се подава към усилвател (който не е предмет на настоящата ОТИ) посредством кабел.

Тялото на електрическата китара е плоско без резонаторна кутия.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСИЛВАТЕЛИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ КИТАРА СТРУННИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ