Други / Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, "smart карти" и други носители за записване на звук или за аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37.

Čeština 1 Deutsch 9 English 2 Español 1 Français 1 Nederlands 3 Português 1

  • - - - 8523291500 10: Магнитни ленти; магнитни дискове
  • - - - - 8523291500 80: Без запис
  • - - - - 8523291900 80: Други
  • - - - 8523299000 80: Други