От други материали / Други шапки, дори гарнирани.

Deutsch 3

  • - - - 6506991000 80: От филц от косми или от вълна и косми, изработени с помощта на щумпи или дискове от № 6501 00 00
  • - - - 6506999000 80: Други