Други, смесени предимно или само с щапелни синтетични или изкуствени влакна.

  • - - 5112301000 80: С тегло, непревишаващо 200 g/m$2
  • - - 5112308000 80: С тегло, превишаващо 200 g/m$2