Други / Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster).

  • - - - - 0301919011 10: От вида Oncorhynchus mykiss
  • - - - - - 0301919011 80: С единично тегло, равно на 1,2 kg или по-малко
  • - - - - - 0301919019 80: Друг
  • - - - - 0301919090 80: Други