Друго / От синтетични или изкуствени влакна.

Čeština 1 Dansk 11 Deutsch 17 Français 5 Nederlands 3 Polski 3 Português 2

  • - - - - 6302329011 10: Смесени с памук
  • - - - - - 6302329011 80: Изработено на ръчен стан
  • - - - - - 6302329019 80: Други
  • - - - - 6302329090 80 (0/1) : Други