Друго / От синтетични или изкуствени влакна.

  • - - - - 6302329011 10: Смесени с памук
  • - - - - - 6302329011 80: Изработено на ръчен стан
  • - - - - - 6302329019 80: Други
  • - - - - 6302329090 80 (0/1) : Други