Друго / От синтетични или изкуствени влакна.

Deutsch 3 Français 2 Nederlands 2 Polski 3

  • - - - - 6302229011 10: Смесени с памук
  • - - - - - 6302229011 80: Изработено на ръчен стан
  • - - - - - 6302229019 80: Друго
  • - - - - 6302229090 80 (0/1) : Други