Друг / Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80% протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините.

  • - - - 3502191000 80: Негоден или направен негоден за консумация от човека
  • - - - 3502199000 80: Друг