От овес / Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от № 1006; зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смляни.

  • - - - 1104224000 80: Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени
  • - - - 1104225000 80: Закръглени
  • - - - 1104229500 80: Други