Покрити с мед / Покрити по друг начин.

Deutsch 2

  • - - - 7212504011 10: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - 7212504011 80: Само повърхностно обработени
  • - - - - 7212504019 80: Други
  • - - - 7212504090 80: С широчина, непревишаваща 500 mm