Друг / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - - - - 2009799810 10: Несъдържащ прибавена захар
  • - - - - - - - 2009799810 80: Под формата на прах
  • - - - - - - - 2009799820 80: Друг
  • - - - - - - 2009799870 10: Друг
  • - - - - - - - 2009799870 80: Под формата на прах
  • - - - - - - - 2009799890 80: Друг